Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Správní rada jmenuje nové výkonné ředitele

AUBURN HILLS, (28. Září, 2017) – RGIS a.s., světový lídr v oblasti inventur a sběru dat oznamuje odchod výkonného ředitele Briana McDonalda do penze s účinností od 1. října 2017. Pan McDonald působil jako výkonný ředitel společnosti RGIS od prosince 2014.

„Děkujeme Brianovi za jeho vedení a oddanost RGIS během jeho funkčního období jako výkonného ředitele společnosti ", řekl předseda správní rady společnosti RGIS Doug Steenland.

RGIS správní rada oznamuje jmenování Presidenta RGIS U.S.A., George Browna a Presidenta RGIS Evropa, Asafa Cohena do pozice nových výkonných ředitelů s účinností od 1. října 2017. 

George Brown se stává výkonným ředitelem pro U.S.A.  and Kanadu.
Asaf Cohen se stává výkonným ředitelem s mezinárodní působností, která zahrnuje Europu, Asii, Jižní Ameriku a Mexiko.

Obě pozice budou reportovat přímo správní radě společnosti RGIS.

“Jak George, tak Asaf mají zkušenosti s řízením, pevnou vazbu a orientaci na zákazníka a jsou vynikající po provozní stránce. Kombinace těchto kvalit dává společnosti RGIS potenciál pro další růst,” uvedl Steenland. „Správní rada společnosti RGIS je potěšena, že máme dva velmi zkušené lídry, kteří povedou RGIS sebevědomě do budoucnosti,“ dodal Steenland.

George Brown vstoupil do společnosti RGIS v roce 2015 jako prezident pro operace. Předtím než se pan Brown připojil k RGIS, pracoval sedm let v seniorských pozicích ve společnosti Schindler Elevator Corporation, kde zastával pozici viceprezidenta, marketingového a obchodního ředitele a regionálního viceprezidenta pro operace. Pan Brown byl zodpovědný za celkové vedení a strategický směr v těchto klíčových oblastech. Před spoluprací s Schindler Elevator, zastával pan Brown několik manažerských pozic ve firmě United Technologies Inc. / Otis Elevator Co. V těchto rolích byl nápomocný při zvyšování celkové výkonnosti společnosti pomocí segmentace zákazníků, aplikování dynamických cenových strategií a rozvojem nových obchodních příležitostí. Rozvinul také procesní a na datech založený přístup s cílem upevnění provozní výkonnosti společnosti.

Pan Brown absolvoval na William Paterson Universitu v roce 1989 s titulem B.A. z řízení podniků. V roce 1995 získal titul M.B.A. na Fordham Universitě.

Asaf Cohen v současné době pracuje v RGIS jako president pro Evropu a je součástí RGISu od roku 2007. Pan Cohen má více než dvacet let provozních a strategických zkušeností z několika seniorských manažerských rolí, včetně řízení mezinárodní obchodní organizace a mezinárodních akvizic. Pan Cohen vyniká ve zvyšování výkonnosti společnosti použitím inovativních technologií a nabídkou nových produktů. Dříve než pracoval pro RGIS, založil v roce 1999 společnost ISICS Software Systems, kde působil jako generální ředitel do roku 2007, kdy ISICS převzala společnost RGIS.

Pan Cohen získal B.A. z ekonomie a logistiky v roce 1992 na Bar Ilan Universitě a B.A. z účetnictví v roce 2003 na Tel Aviv Universitě. V roce 2003 obdržel od Izraelského Ministerstva spravedlnosti diplom z manažerského účetnictví. Velel rovněž elitním Izraelským obraným složkám v rozmezí let 1992-1997 a absolvoval pokročilý vojenský kurz z kombinované logistiky na Army Logistics Academy ve Fort Lee, ve Virginií v roce 1995.
 
 
O RGIS
RGIS provází své zákazníky za hranice možností s integrovanými službami inventarizace, které zahrnují průzkumy v obchodech, správu prostorů, re-modeling prostorů a přenastavení, RFID řešení a optimalizaci aktiv. S osvědčenými úspěchy ve všech oblastech maloobchodu, zdravotnictví a výrobního inventáře není překvapením, že více organizací na více místech důvěřuje společnosti RGIS, aby poskytla informace a náhled, které potřebují k plnému porozumění svým aktivům a k přijímání lepších obchodních rozhodnutí.

 

 

Podpora prodeje nových produktů pro řetězec supermarketůhttps://www.rgis.cz/případové-studie/podpora-prodeje-nových-produktů-pro-řetězec-supermarketůPodpora prodeje nových produktů pro řetězec supermarketů
Dan Sheffieldhttps://www.rgis.cz/novinky/novinky/dan-sheffieldDan Sheffield
RGIS Zahájení nové éry růstu a inovacíhttps://www.rgis.cz/novinky/novinky/rgis-zahájení-nové-éry-růstu-a-inovacíRGIS Zahájení nové éry růstu a inovací
Počet prodejen hypermarketůhttps://www.rgis.cz/případové-studie/počet-prodejen-hypermarketůPočet prodejen hypermarketů
ECR Video - Introducing Total Retail Losshttps://www.rgis.cz/perspektiva/ecr-video-introducing-total-retail-lossECR Video - Introducing Total Retail Loss

2017-09-28T04:00:00Z
RGIS CEO McDonald oznamuje odchod do penze