Jak to funguje

Když kupujete nebo prodáváte společnost, je třeba určit hodnotu aktiv. Náš tým eliminuje domněnky seskupením inventurních dat produktů a hmotného majetku, a tím Vám ukáže náhled, kterému můžete plně důvěřovat.

Důvěryhodné výsledky

aktiva jsou označena čárovými kódy, spočítána a porovnána s vašimi daty

Spolehlivý

počítání je dokončeno s minimálním provozním přerušením

Plně kompatibilní

data dodaná ve formátu, který potřebujete

Validace

dostupné služby ověřování majetku

Nový

v případě potřeby je vytvořen nový registr majetku

Kombinace

importuje nová data do existující evidence majetku

Režie

snižuje dvojí nákup majetku

Aktiva

nevyužitá nebo přebytečná aktiva jsou identifikována označením všech aktiv

Reporting

tisk sestav nebo export do jiných systémů pro správu

Záznam

sledujte výpůjčky podle místa a stavu

Technologie

cloudový systém správy aktiv

Pohyb

označením svého majetku můžete sledovat fyzický majetek v reálném čase

Proč RGIS?

Dáme vám zdroje k provedení práce a fakta, která potřebujete.

  • Dá vám to možnost přesně identifikovat, jaká aktiva máte
  • Pochopení umístění aktiv sníží duplicitní objednávání a sníží režijní náklady
  • Osvědčené zkušenosti s řízením projektů
  • IT odbornost a inovativní technologie
  • Plně vyškolení auditoři ve skladovém a produkčním prostředí
  • Zařízení pro bezdrátové skenování
  • Nestranné výsledky od důvěryhodné třetí strany
  • RGIS pracuje s naprostou transparentností před, během a po projektu
Chcete se dovědět více? Kontaktujte nás

Případové studie