Ověření majetku

Inventura hmotného majetku

Označování dlouhodobého majetku ve zdravotnictví

Inventura hmotného majetku a evidence majetku