Jak to funguje

Chápeme, že vybavení je velkou investicí do vašeho prostoru. Náš výstup poskytuje kompletní a jasný pohled na typy a umístění vašeho příslušenství. Toto řešení připravuje půdu pro přestavby, mobilní nebo virtuální navigace, nabývaní nových nemovitostí a jakékoli projekty, které vyžadují pochopení již existujících struktur. Usnadňuje předělávání s přesnou mapou, což by mohlo vést k úsporám nákladů díky přesnějším objednávkám nového vybavení. Můžeme vám pomoci:

Planogram

aktualizovat nebo navrhnout rozložení rozvržení pro nově získanou budovu

Půdorys

získat půdorysy v požadovaném standardním formátu

Navigační

připravit obchod pro mobilní navigační aplikaci

Připravený

poskytnout kusovník před přestavbou obchodu nebo oddělení

Přesnost

vylepšit přesnost objednávky nového příslušenství

Proč RGIS?

Schopnost zachytit přesné rozměry uličky a slevového sektoru.

  • Znalost různých půdorysů
  • Specializovaný a profesionální projektový management
  • Odborné vedení
  • Silné vztahy se softwarovými společnostmi
  • Pevně nastavené quality assurance procesy
Chcete se dovědět více? Kontaktujte nás

Případové studie