Proč RGIS?

Naše plně vyškolené týmy dodávají praktická řešení potřebná k dokončení široké škály projektů inventarizace zdravotní péče a majetku, což vašemu týmu umožní soustředit se na péči o pacienty.

Bohaté zkušenosti ve zdravotnictví
inventarizace a správa majetku

Inventura zdravotnictví dokončena
den nebo noc

Každý auditor je plně vyškolen
v rámci zdravotnického prostředí

Pochopte potřebu
pro přesnost

Inventury

Zdroje, které vám umožní soustředit se na své zákazníky nebo pacienty

Inventarizace farmacie a lékárny