Dodržování předpisů pro označování pozic maloobchodních prodejen

Sainsbury’s, hlavní celostátní řetězec supermarketů s více než 650 hlavními obchody a více než 700 samoobslužnými obchody, vyžadoval pomoc RGIS se správou označení oblastí prodejních ploch v celé obchodní síti.

POŽADAVEK
Společnost Sainsbury’s si vybrala RGIS, aby spravovala jejich trvalé označování prodejní plochy v celé jejich obchodní síti. Vyžadovali následující :

  • Plány podlaží, které by byly pojaty centrálně, aby přesně odráželi číslování identifikátorů pozic v jejich obchodech
  • Umožnění pravidelně provádět měření průzkumu prostoru v každém obchodě
  • Vytvoření specifického plánogramu pro prodejnu, tak aby ID číslo pozice bylo správné

ŘEŠENÍ
RGIS ve spolupráci se Sainsbury’s poskytl následující :

  • 2–3 zkušení auditoři po dobu 3–4 hodin v obchodě, aby mohli porovnat centrálně uspořádané půdorysy se skutečným označením v obchodě
  • Všechny štítky, které chyběly, byly poškozeny nebo byly v nesprávném pořadí / umístění, byly rychle identifikovány
  • Štítky byly opraveny a nahrazeny novými štítky, aby byl půdorys správný vůči skutečným pozicím a číslům v každém konkrétním obchodě

VÝSLEDEK
Partnerství s RGIS pomohlo Sainsbury’s následujícími způsoby :

  • Spravovat využití prostoru ve všech obchodech oproti centrálně uspořádaným plánům, aby byla zajištěna konzistence a dodržování předpisů v celé obchodní síti
  • Potvrdily, že správné produkty byly obstarány za všech případech
  • Zajištěné produkty se pohybovaly a zobrazovaly na správných pozicích v celé obchodní síti

OHLAS ZÁKAZNÍKA

“RGIS poskytly skvělé služby, které nám pomohly porovnat označení pozic. Smartspace, program pro vyhodnocení využití místa, ukázal, kde máme potřebu realizace etiket, podle našeho investičního programu, a RGIS rychle změnil úlohu přeoznačování na na trvale přesné normy. Kromě vyhodnocení využití místa podle špičkového standardu v oboru, nám to také pomohlo udržet naše SSPOG (Store Specific Planograms) na správné cestě.”

Graeme Joyce, manažer provozního prostoru, obchodní provoz, Sainsbury’s